Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Нүүр Лавлагаа Сэтгүүл “Эрх зүй” сэтгүүл нийтлэлийн жагсаалт
“Эрх зүй” сэтгүүл нийтлэлийн жагсаалт

“ЭРХ ЗҮЙ” СЭТГҮҮЛ

НИЙТЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

¹

Сэдвийн нэр

Зохиогчийн нэр

Нийтлэгдсэн   дугаар

ХҮНИЙ ЭРХ: онол, эргэцүүлэл

1

Монгол Улсын Үндсэн хууль, хүний эрхийн тулгамдсан зарим  асуудал

Г.Совд

2000.1

2

Хүний эрхийн онолын сэтгэлгээ, уламжлал, шинэчлэлийн асуудал

Д.Баярсайхан

3

Үндсэн эрх ба хүний эрх: харьцуулалт, онолын эргэцүүлэл

Ц.Сарантуяа

ЭРХ ЗҮЙН ОНОЛ ҮЗЭЛ БОДОЛ АСУУДАЛ

4

Соёмбо тэмдэгийн учир холбогдол

Т.Сэнгэдорж

2011.1

5

Монгол улсын “Улсын төрийн намын тухай” хуулийн 15-р зүйлийн 6-д хууль зүйн шинжлэх ухааны үүднэс онол-арга зүйн дүн шинжилгээ хийх нь

Х.Сэлэнгэ

 

6

Хэм хэмжээний хийдлийг арилгахад эх сурвалжийн онолын гүйцэтгэх үүрэг

Б.Буянхишиг

ЭРХ ЗҮЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДЛАЛ

7

Эрх зүйн ангилал ба соёлын тухай

Хайнрих Шоллэр

2000.1

8

Харьцуулсан эрх зүйн онолын асуудал

Ж.Амарсанаа

9

Хятад улсын газрын эрх зүйн тогтолцоо хийгээд тулгамдаж буй асуудал

О.Хайтан

 

 

 

2004.13-14

10

Дундад улсын эрүүгийн хууль дахь алах эрүү жич, түүний дахин хянах журам

Зуунасан

11

Хятад Монгол хоёр улсын бусдын газар нутаг дээр барилга байгууламж барих эрхийн харьцуулсан судлал

Дин Вань Ин

12

Үндэсний эрх зүйн хөгжилд харьцуулсан эрх зүйн үүрэг

Н.Лүндэндорж

 

 

2007.16-17

13

Харьцуулсан эрх зүй дэх шинэ хандлага Монгол Улс дахь эрх зүйт ёсны төлөвшил

Ч.Өнөрбаяр, М.Батсуурь

ТӨР СУДЛАЛ

14

Монголын төр ёсны үзэл санаа бүрэлдсэн нь

Н.Лүндэндорж

 

 

2000.1

 

 

15

Төрийн зохицуулалтын тухай гүн ухааны зарим хандлага

Н.Мягмар

16

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны онолын гол чиглэл /сургаал/

А.Эрдэнэцогт

17

Олигархийн дарангуйллаас ардчилалд хүрэх зам

Н.Лүндэндорж

 

 

2007.16-17

18

Монголын эрх зүйн шинэтгэл, санал бодол

Накамура Масаки

19

Институтжсэн хуулиас иргэнлэг хууль руу

Ч.Өнөрбаяр

20

Нийтийн ба хувийн эрх зүйн тухайд

З.Сүхбаатар

ХУУЛЬ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

21

Эрх зүйн шийдэл, түүнийг даван туулах арга зам

Х.Тэмүүжин

2003.10-11

22

Эрх зүйн рецепцийн үзэгдлийн мөн чанар, хөгжлийн зүй тогтол

Н.Отгончимэг

23

Социалист эрх зүйн тухай орчин үеийн өрнөдийн зарим хандлага ба постсоциалист эрх зүй

Батсуурь

24

Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэлд хууль зүйн шинжлэх ухааны үүргийг дээшлүүлэх зарим асуудал

Н.Лүндэндорж

2004.12

25

Хуулийн нэр томъёонд эрх зүйн герменевтик үүднээс хандах нь

П.Баттогтох

26

Хууль зүйн шинжлэх ухаанд төр, эрх зүйн онол- түүхийн эрдэмтдийн оруулсан хувь нэмэр

Т.Сэнгэдорж

 

2004.13-14

 

27

Мэдээллийн технологийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх асуудалд

Ц.Хүрэл-Очир, Г.Эрдэнэбат

28

Үндсэн хуульт ёс суурь судлагдахуун болох нь

М.Батсуурь

29

Шүүхээс хууль хэрэглэхэд анхаарах зарим асуудал

Б.Цогням

30

Марксист эрх зүйн философи

Х.Сэлэнгэ

2007.16-17

ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ШИНЭТГЭЛ: ҮЗЭЛ БОДОЛ, АСУУДАЛ

31

Хуулийн тайлбар ба шүүхийн жишиг

Б.Гүнбилэг

2007.16-17

32

Шүүхийн нээлттэй, ил тод байдлын тухай

Үзика Миха

ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ: төр, захиргааны эрх зүйн асуудал

33

Шүүх эрх мэдэлд прокурор хэн байх ёстой вэ?

Х.Тэмүүжин

 

 

 

2000.1

34

Эрүүгийн хэрэг үүсгэх нь хүний эрхийг хангах, хамгаалах ажиллагаа болох нь

Ж.Эрхэсхулан

35

Халдашгүй эрх ба таслан сэргийлэх арга хэмжээ /судалгааны дүн/

Б.Бат-Эрдэнэ

36

Иргэний эрх зүйн зохицуулах зүйлийг судлах зарим асуудал

Т.Мөнхжаргал

37

Ерөнхийлөгчийн байгуулалтын талаархи Монгол Улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлал

Б.Чимид

 

 

 

2003.10-11

38

Унгарын захиргааны эрх зүйн шинэчлэл

Ж.Батзандан

39

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны олон улсын хөгжлийн чиг хандлага

А.Эрдэнэцогт

40

Гаалийн эрх зүйн зөрчлийн шинж, шалтгаан нөхцөл

Ж.Жавзандулам

41

БНМАУ-ын Үндсэн хуулийн нэмэлтийн тухай хуульд хийх улс төр эрх зүйн шинжилгээ

О.Машбат

2004.12

42

Парламентын засаглалын тухай эргэцүүлэл

Хоосэй Норота

2004.12

43

Төлөөлөл ба ард түмний бүрэн эрхт байдал

Л.Өлзийсайхан

 

2004.13-14

 

44

Гүйцэтгэх засаг ба гүйцэтгэх эрх мэдлийн тухайд

Н.Мягмар

45

Төрийн бус байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудлаар

М.Төрбаяр

46

Үндсэн хууль- Төрийн думд зориулсан хууль мөн

В.Н.Кудрявцев, Н.Ф.Кузнецов, В.С.Комиссаров, В.В.Лунеев

 

 

2007.16-17

47

Засгийн газарын компётёнц ерөнхий сайдын кабинетийн зарчим

Ш.Цогтоо

 

 

2011.1

 

 

 

48

Монгол улсын үндсэн хууль ба иргэний газар өмчлөх  эрх

С.Энхмэнд

 

49

Гадаад орнуудын уул уурхай  хууль тогтоомж:түүхэн хөгжил чиг хандлага

И.Идэш

50

Үндсэн хууль дахь ардчилсан зарчим ба нутгийн өөрөө удирдах ёс

Ц.Монгол

ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ:иргэний эрх зүйн асуудал

51

Барьцааны эрх зүйн орчны тухайд

Д.Дүгэржав

 

 

2003.10-11

52

Иргэний эрх зүйн харилцаанд гадаад улсын хууль хэрэглэх шаардлага, үндэслэл

Т.Мэндсайхан

53

Гэрээний стандарт нөхцлийг тайлбарлахад

Д.Янжинхорлоо

54

Иргэний эрх зүйн хамгаалалт ба өөртөө туслах нь

Н.Баярмаа

55

Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдаан дахь прокурорын оролцоо

Д.Хуяг

56

Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа

С.Болормаа

2004.12

57

Гэрээслэлийн чөлөөт байдал

Г.Мөнхтулга

58

Хүүхэд үрчлэлтийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

А.Дугармаа

 

 

 

2004.13-14

59

Иргэний хэргийг давж заалдах шатаар хянах ажиллагаа

Д.Хуяг

60

Хэлцлийн хүсэл зориг ба хүсэл зоригийн илэрхийлэл

З.Сүхбаатар

61

Өв залгамжлалын эрх зүйн харилцаанд нотариатчийн гүйцэтгэх үүрэг

В.Оюумаа

 

 

2007.16-17

62

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдааны эрх зүйн зохицуулалтын онол, арга зүйн харьцуулсан шинжилгээ

Д.Хуяг

63

Монгол БНХАУ-ын иргэний хуулийг харьцуулан судлах асуудалд

Т.  Мөнхжаргал

 

 

 

 

 

 

 

2011.1

64

Хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн эрх зүйн чадвөр ба хуулийн этгээдийн бүртгэл  1926-1962

Б.Амарсанаа

Л.Мөнхбаатар

65

Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаан дахь иргэний хуулийн хэрэглээний зохицуулалтаас

С.Болормаа

 

66

Хамтарсан зохиогчийн эрх дэх ээдрээтэй зарим асуудал

Б.Батбаяр

67

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь төлөөлөл

Д.Хуяг

68

Дампуурлын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Д.Энхзул

69

Газар эзэмшил өмчийн харилцаанд нөлөөлөх нь

Б.Улаанбаатар

ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ: эрүүгийн эрх зүйн асуудал

70

Криминологийн үзүүлэлтийн найдвартай байдал, түүнийг дээшлүүлэх арга зам

Г.Эрдэнэбат

 

 

2003.10-11

 

 

71

Эрүүгийн хуулийн өрсөлдсөн хэм хэмжээ ба гэмт хэргийн зүйлчлэл

Г.Гантөмөр

72

Баривчлах ял эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын онол, практикийн зарим асуудал

Д.Бадам, Р.Оюунбадам

73

Өмчлөх эрхийн эсрэг зарим гэмт хэргийн давтан үйлдлийг тайлбарлах нь

Ж.Эрдэнэбулган

 

2004.12

 

 

74

Ял хүндрүүлэх зарим нөхцөл байдлын тухай маргаантай асуудалд

А.Алтанзул, Э.Батбаяр

75

Эрүүгийн хариуцлага ба ялын ойлголтын харьцаа

А.Алтанзул

 

 

 

2004.13-14

76

Ялыг хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдлуудын ангилал

Э.Батбаяр

77

Гэмт хэрэг зүйлчлэл, түүний шинж, үндэслэл, учир холбогдол

Б.Ганболд

78

Хятад улс дахь хохирогчийн өөртөө заалдах эрхийн тухай

Э.Зууннасан

 

 

 

2007.16-17

79

Монгол Улс дахь 2007 оны гэмт хэргийн нөхцөл байдал, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл

П.Ихзаяа

80

Эрүүдэн шүүлтийн хохирлыг нөхөн төлүүлэх олон улсын механизмыг Монгол Улсад хэрэглэх асуудалд

П.Оюунчимэг

81

Компьютерийн гэмт хэрэг

Ц.Хүрэл-Очир

82

Эрх зүйн хэм хэмжээний зөрчилдөөн, эрүүгийн эрх зүйн жишээн дээр

Г.Эрдэнэбат

83

Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн зарим зүйлийг өөрчлөх шаардлага

Ж.Эрдэнэбулган

84

Шүүн шийдвэрлэх ажиллагаанд шудрага ёсыг хэрэгжүүлэх нь

Ж.Бямбаа

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.1

85

Ялын бодлогыг шинэчлэх шаардлага,эрх зүйн реформ

Д.Баярсайхан

 

86

Шүүхийн мэтгэлцээн ба шүүмжлэлт рационализм

Ж.Эрхэсхулан

87

Насанд хүрээгүй этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын тулгамдсан асуудал

Б.Бадам

88

Хүний нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Ш.Сүхбаатар

89

Ойн хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн нуугдмал шинж,хохиролын асуудал

Ц.Цэлмэг

90

Гэмт хэргийн ангилал, түүний чиг хандлага

Т.Золбоо

ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ

91

Монгол Улсаас гадаадын зарим улстай иргэний харъяалалын асуудлаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээр

О.Пунцагдаш

 

 

2003.10-11

 

92

Олон улсын эрх зүй дэх “хүний эрх” ба “Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй”

М.Уянга, В.Оюумаа

93

Вестернизаци хийгээд өрнөдийн эрх зүйн соёл

М.Батсуурь

 

 

2004.12

 

94

Харьцуулсан эрх зүйн арга зүйн үндсэн зарчим

О.Мөнхсайхан

95

Олон улсын хувийн эрх зүйн хэм хэмжээний бүрэлдэхүүн

Т.Мэндсайхан

96

Олон улсын Эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх асуудал

М.Уянга

2007.16-17

97

Иргэний эрх зүйн харилцаанд гадаад улсын хууль хэрэглэх олон улсын эрх зүйн үндэслэл

Т.Мэндсайхан

 

 

 

 

2011.1

98

Олон улсын хувийн эрх зүйн харилцаан дахьтөрийн оролцоо

В.Оюумаа

99

Үндэсний шүүхэд олон улсын эрх зүйг хэрэглэх асуудал

М.Мөнхбат

100

Дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйн зохицуулалт,хөгжиж буй орны эрх

М.Уянга

101

Олон улсын эрх зүй болон үндэсний эрх зүйн зохицуулалт хөгжиж буй орны эрх

Б.Тамир

ЭРХ ЗҮЙН СЭТГЭЛГЭЭ, ФИЛОСОФИЙН АСУУДАЛД

102

Төр ёсны үзэл сэтгэлгээний үнэт зүйл, онцлог

Х.Сэлэнгэ

 

 

2003.10-11

103

Хөх Монгол улс

Ц.Минжин

104

Монгол Улс дахь хууль зүйн дээд боловсрол олгох сургалтын асуудалд

С.Нарангэрэл

105

Монголын төр, эрх зүйн сэтгэлгээ нь дорно дахины төр ёсны сургаалтай холбогдох нь

Х.Сэлэнгэ

 

 

2004.12

106

Өрнийн ба дорнын эрх зүйн сэтгэлгээний нийтлэг болон ялгаатай тал

Ч.Өнөрбаяр

107

Жам ёсны эрх зүйн онолын орчин үеийн зарим асуудал

М.Батсуурь

 

 

2004.13-14

 

108

Хууль зүйн позитивизм, түүний хөгжлийн чиг хандлага

Ч.Өнөрбаяр

ЧӨЛӨӨТ ХУУДАС: Үзэл бодол, мэтгэлзээн

109

Нормативизмийг шүүмжлэх нь

О.Машбат

2000.1

110

Парламентат ёс хэмээхийн учир

Л.Өлзийсайхан

111

Вестминстерийн систем: Британы Үндсэн хуульт хаант засаг бүхий төрийн байгуулал бүрэлдэн тогтсон улс төрийн товч түүх

О.Машбат

 

2003.10-11

112

Супер парламентын дарангуйлал

Д.Үүрцайх

113

Ардчилал дахь хэвлэлийн эрх чөлөө ба олон нийтийн хэлэлцүүлэг

Х.Тэмүүжин

 

2004.12

114

Хардах эрх ба мэдээллээр засаглах нь

Д.Үүрцайх

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГАЛТ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АРГА ЗҮЙ

115

Хууль зүйн шинжлэх ухаан: ойлголт, зарчим, арга зүй

Т.Сэнгэдорж

2000.1

СОНГОДОГУУДЫН БУЛАН

116

Эх сурвалжууд

 

 

2000.1

117

Эрх зүйн түүхэн онол

Х.Сэлэнгэ

118

Е.Эрлихийн эрх зүйн социологи

Р.Уранбилэг

2004.12

ШҮҮМЖ

119

“Ромын эрх зүй” хэмээх гурван бүтээлийн зарим асуудлыг шинжилсэн шүүмж

Б.Энхбаяр

2000.1

120

Хууль зүйн тайлбар толь /Монгол Улсын төр, эрх зүйнтүүх/ гэдэг номын түүх

Г.Совд

2003.10-11

121

Буриадын заншлын эрх зүй: онол-түүхийн судалгаа

Б.Баярсайхан

 

 

2007.16-17

122

Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого

Н.Лүндэндорж

ТҮҮХИЙН АСУУДАЛД

123

“Монгол цаазын бичиг”-ийн уг гарвал үүслийг нягтлах нь

Б.Баярсайхан

 

 

 

2004.13-14

124

Конституционное развитие Монголии: вопросы историографии

А.Д.Улымжиев

125

Брачно семейное право Хори бурят по степным законам

С.Н.Оксана

126

1640 оны “Их цааз”-ын судалгааны тойм, зарим асуудал

Б.Батбаяр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.16-17

 

127

Орос Монголын 1912 оны Найрамдлын гэрээ

О.Батсайхан

128

Монголын хууль цаазын эх сурвалжийн нэрийн тухайд

Б.Баярсайхан

129

Нүүдэлчин угсаатнуудын эрх зүй

Р.Вольфрум

130

Манж гүрэн ба Монголын ван гүнгүүд

Ока Хироки

131

Япон улсын гадаад явдлын яамны архивт хадгалж байгаа “Монгол-Төвдийн гэрээ”-ний тухай

Өргөдэй Тайван

132

Селенгиское уложение как составная часть источников монгольского права и ее правовой

А.Т.Тумурова

133

Чингис хааны Их Засагийг дахин эргэцүүлэн харах нь

Уно Нобихиро

134

Манж чин улсын үеийн Монгол дахь Их шивийн гэмт хэргийг шүүсэн хууль цааз

Хагихара Маморү

135

“Улаан хацарт” монголын эрх зүйг хэрэглэх асуудал

М.Мөнхбат

2011.01

МЭДЭЭЛЭЛ: Шинэ бүтээл, эх сурвалж

136

Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийн халдашгүй байдал

Д.Оросоо

 

 

2003.10-11

137

Үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар эд хөрөнгө өмчлөлд шилжүүлэх гэрээ буюу фидуци

Ч.Отгонбаяр

138

Шүүхийн практик: Олдсон бүхэн гээгдэл биш

Б.Цогням

ХУУЛЬ ЗҮЙН НЭР ТОМЪЁО СУДЛАЛ

139

Хууль эрх зүйн гадаад нэр томъёо, үг хэллэгийн оноолт ба хэрэглээний тухайд

Н.Чимгээ

2007.16-17

140

Хууль зүйн нэр томъёо заах арга зүйн асуудалд

Д.Сарантуяа

2007.16-17

ЕSSAY IN ENGLISH

141

Tolerance in legal context

D.Sarantuya

2011.01

 

Холбоос

www.legalinfo.mn